هلیکوپتر جنگی بلک شارک (نسخه لیزر و دستی)

کد 0088  فرمت ارائه شده DXF - JPG برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر CNC - CUT می باشد

هامر جنگی (نسخه دستی)

هامر جنگی: کد 0089 عکس این طرح متعلق به کار های خودم هست 

طرح تانک

طرح تانک : کد 0090  عکس این طرح متعلق به کار های خودم هست

طرح خانه ویلایی (نسخه لیزر و دستی)

طرح خانه ویلایی: کد 0091 فرمت ارائه شده DXF - JPG برای برش با اره مویی دستی -برقی و دستگاه لیزر CNC - CUT می باشد ضخامت 3 میل