خانه ویلایی (نسخه لیزر)

خانه ویلایی: کد 01162 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 45cm طول = 66cm عرض = 36cm ضخامت = 3mm ***راهنمای منتاژ تصویری***

سرسره و تاب (نسخه لیزر و دستی)

سرسره و تاب: کد 01155 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 18cm و 16cm ضخامت = 3mm

خانه مدرن با تمام وسایل (نسخه لیزر)

خانه مدرن با تمام وسایل: کد 01154 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( راهنمای منتاژ تصویری) ارتفاع = 60cm طول = 50cm عرض = 25cm ضخامت = 3mm

آرامگاه حافظ (نسخه لیزر و دستی)

آرامگاه حافظ: کد 01147 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 20cm ضخامت = 3mm

خانه آپارتمانی (نسخه لیزر)

خانه آپارتمانی: کد 01125 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( در 2 سایز) ارتفاع = 46cm و 36cm طول = 20cm و 16cm عرض = 10cm ضخامت =...

دیوارکوب اسب بالدار (نسخه لیزر)

دیوارکوب اسب بالدار: کد 01124 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (در 2 سایز و ضخامت ) طول = 60cm و 24cm ضخامت = 3mm و 6mm

ماشین پورشه911-1964 (نسخه لیزر و دستی)

ماشین پورشه911-1964: کد 01120 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (راهنمای منتاژ تصویری) طول = 40cm عرض = 16cm ارتفاع = 13cm ضخامت = 3mm

جای دکوراسیون زرافه (نسخه لیزر)

جای دکوراسیون زرافه: کد 01118 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 100cm طول = 71cm عرض = 17cm ضخامت = 3mm

طرح اسب شاخدار (نسخه لیزر)

طرح اسب شاخدار: کد 01030 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 25cm طول = 30cm ضخامت = 3mm

طرح خانه روسی دیواری و رومیزی (نسخه لیزر و دستی)

طرح خانه روسی دیواری و رومیزی: کد 01017 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc راهنمای منتاژ تصویری ارتفاع = 28cm طول = 26cm عرض...