کلیسای سنپترزبورگ (نسخه لیزر)

کلیسای سنپترزبورگ: کد 01343 فرمت dxf - cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ( نسخه دستی و راهنمای منتاژ به زودی) ارتفاع = 35CM طول = 32CM عرض = 25CM ضخامت =...

کلبه بار (نسخه لیزر)

کلبه بار: کد 01342 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 20cm عرض = 15cm ارتفاع = 13/5 ضخامت = 3mm

طرح شتر مرغ (نسخه لیزر)

طرح شتر مرغ: کد:01341 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 30cm طول = 24cm عرض = 10cm ضخامت 3mm

خانه عروسکی (نسخه لیزر)

خانه عروسکی: کد 01337 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 50cm طول = 63cm عرض = 36cm ضخامت = 3mm

برج خیمه استانبول (نسخه لیزر)

برج خیمه استانبول: فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc کد 01305 ارتفاع = 50cm طول و عرض = 57cm ضخامت = 3mm

برج مروارید شرقی شانگهای چین (نسخه لیزر و دستی)

برج مروارید شرقی شانگهای چین: کد 01303 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 40cm ضخامت = 3mm

استند کاپ کیک طرح برج ایفل (نسخه لیزر)

استند کاپ کیک طرح برج ایفل: کد 01292 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 50cm ضخامت = 3mm

طرح قلعه (نسخه لیزر)

طرح قلعه: کد 01286 فرمت DXF - CDR- برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع =17cm طول = 22cm عرض = 12/5cm ضخامت= 3mm

برج عرب (نسخه لیزر)

برج عرب: کد 01284 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع : 70cm ضخامت : 3mm

هفت تیر (نسخه لیزر)

هفت تیر: کد 01261 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 20cm ضخامت = 3mm