کشتی دزدان دریایی (نسخه لیزر)

کشتی دزدان دریایی: کد 00633 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 35 عرض 7  ارتفاع با بادبان 35 ضخامت 3 میل )

کشتی گاندولا (نسخه لیزر و دستی)

کشتی گاندولا : کد 00507 فرمت DXF -CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (طول 107 عرض 14 ارتفاع 21 ضخامت 3 میل ضخامت نسخه دستی...

کشتی بادبانی 2 (نسخه لیزر و دستی)

کشتی بادبانی 2: کد 00207 فرمت DXF - CDR - JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت 3 میل)

طرح زیر دریایی (نسخه لیزر و دستی)

طرح زیر دریایی: کد 00174 فرمت DXF - CDR - JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 24.5  ضخامت 3 میل)

کشتی بادبانی (نسخه لیزر و دستی)

کشتی بادبانی: کد 00162  فرمت ارائه شده DXF - CDR - JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (طول 24 ارتفاع صفحه 7/5 عرض 6/5 ضحامت 3 میل)

ناو جنگی (نسخه لیزر و دستی)

ناو جنگی: کد 00160 فرمت DXF - CDR - JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (طول 33 ضخامت 3 میل)

طرح کشتی تفریحی (رایگان)

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید