ماشین جنگ ستاره ها (نسخه لیزر و دستی)

ماشین جنگ ستاره ها: کد 00503 فرمت DXF - CDR - PDF - SVG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc(ضخامت 3 میل همراه منتاژ تصویری)

هواپیمای مزرعه (نسخه لیزر و دستی)

هواپیمای مزرعه: کد 00389 فرمت DXF - CDR -= PLT - PDF برای برش با اره مویی دستی-برقی و دستگاه لیزر cut و cnc

طرح هلیکوپتر (نسخه لیزر و دستی)

طرح هلیکوپتر: کد 00144 فرمت ارائه شده DXF - CDR - JPG برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر CNC - CUT می باشد

9 طرح کاربردی بسیار زیبا (نسخه دستی)

9 طرح کاربردی بسیار زیبا: کد 00117 مجموعه 9 طرح بسیار زیبا در یک فایل زیپ در این عکس فقط 2 تا از 9 طرح نمایش داده شده

هواپیما بمب افکن F22 (نسخه لیزر و دستی )

کد 0058  فرمت ارائه شده DXF - CDR - JPG برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر - CNC -CUT می باشد

هواپیما قدیمی ملخی 3 (نسخه دستی و لیزری)

کد 0079 فرمت DXF - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut

هلیکوپتر جنگی بلک شارک (نسخه لیزر و دستی)

کد 0088  فرمت ارائه شده DXF - JPG برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر CNC - CUT می باشد