قطار (نسخه لیزر و دستی)

قطار: کد 01196 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 12cm طول کلی = 80cm عرض = 8cm ضخامت = 3mm

ماشین انیمیشنی (نسخه لیزر و دستی)

ماشین انیمیشنی: کد 01182 فرمت dxf - cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC طول = 19cm عرض = 9cm ارتفاع = 15cm ضخامت = 3mm

ماشین پورشه911-1964 (نسخه لیزر و دستی)

ماشین پورشه911-1964: کد 01120 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (راهنمای منتاژ تصویری) طول = 40cm عرض = 16cm ارتفاع = 13cm ضخامت = 3mm

طرح ماشین فوسکا با سقف (نسخه لیزر و دستی)

طرح ماشین فوسکا با سقف: کد 00971 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 23 cm عرض = 9 cm ضخامت = 3mm

تریلر حمل ماشین (رایگان)

تریلر حمل ماشین **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طـــرح

طرح قطار (نسخه لیزر)

طرح قطار: کد 00941 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت 3 میل) بدون راهنمای منتاژ

طرح قطار کاربردی تزئینی (نسخه لیزر)

طرح قطار کاربردی تزئینی: کد 00902 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول کلی 76 عرض 10 ارتفاع 35 ضخامت 3 میل )

طرح ماشین هامر جنگی (نسخه لیزر و دستی)

طرح ماشین هامر جنگی: کد 00894 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 23 عرض 9 ارتفاع 10 ضخامت 3...

طرح ماشین فولکس واگن (نسخه لیزر)

طرح ماشین فولکس واگن: کد 00822 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول کلی 30 عرض 9 ارتفاع 10 ضخامت 3 میل) *** بدون راهنمای...

طرح ماشین تویوتا لندکروز تک کابین (نسخه لیزر و دستی)

طرح ماشین تویوتا لندکروز تک کابین: کد 00813 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 36 عرض 13 ارتفاع 11...