دیوارکوب اسب بالدار (نسخه لیزر)

دیوارکوب اسب بالدار: کد 01124 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (در 2 سایز و ضخامت ) طول = 60cm و 24cm ضخامت = 3mm و 6mm

جای دکوراسیون زرافه (نسخه لیزر)

جای دکوراسیون زرافه: کد 01118 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 100cm طول = 71cm عرض = 17cm ضخامت = 3mm

طرح اسب شاخدار (نسخه لیزر)

طرح اسب شاخدار: کد 01030 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 25cm طول = 30cm ضخامت = 3mm

طرح پرنده آتش (نسخه لیزر)

طرح پرنده آتش: کد 00970 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ضخامت 3 میل = ( ارتفاع 29 طول 50 عرض 40 ) ضخامت 6 میل =...

طرح پازل ماهی (نسخه لیزر و دستی)

طرح پازل ماهی: کد 00904 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 13 عرض 3 ضخامت 3 میل )

اشکال حیوانات مختلف (رایگان)

اشکال حیوانات مختلف **بیش از سی حیوان متفاوت** دانــلـــود طــرح

طرح اژدها دراکو ویلز (نسخه لیزر)

طرح اژدها دراکو ویلز: کد 00870 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 75 ضخامت 3 میل ) راهنمای منتاژ تصویری

مجسمه طوطی(رایگان)

مجسمه طوطی **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طـــرح

طرح عقاب (رایگان)

طرح عقاب **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طــرح

طرح اسب بالدار (نسخه لیزر)

طرح اسب بالدار: کد 00847 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 45  ارتفاع 40 ضخامت 3 میل )