تابلو سه بعدی ماندالا (نسخه لیزر)

تابلو سه بعدی ماندالا: کد 01283 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

طرح اعداد لاتین و یونانی ساعت (نسخه لیزر) رایگان

طرح اعداد لاتین و یونانی ساعت : کد R0052 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

تابلو شبخواب سه بعدی (نسخه لیزر و دستی)

تابلو شبخواب سه بعدی: کد 01190 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 30cm طول = 22/5cm عرض = 8/5cm ضخامت = 3mm

بالبینگ کشتی و مرغ دریایی (نسخه لیزر) رایگان

بالبینگ کشتی و مرغ دریایی: کد R0051 فرمت CDR - DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc *** رایگان دانلود کنید ***

جعبه قرآن (نسخه لیزر و دستی)

جعبه قرآن: کد 01161 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 21cm عرض = 15/5cm ارتفاع = 6/5cm ضخامت = 3mm

مجموعه آیات قرانی 1 (نسخه لیزر)

مجموعه آیات قرانی 1: کد 01153 فرمت DXF - CDR برای برش و حک با دستگاه لیزر cut و Cnc

قفسه بت من (نسخه لیزر) رایگان

قفسه بت من: فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc دانلود طرح

بالبینگ رایگان سه بعدی (نسخه لیزر) رایگان

بالبینگ رایگان سه بعدی: دانلود طرح کد R0050 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 23cm ضخامت = 5mm

طرح بالبینگ اسکیت (نسخه لیزر) رایگان

طرح بالبینگ اسکیت: دانلود طرح کد R0049 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

طرح سه قل (نسخه لیزر)

طرح سه قل: کد 01025 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc