میز کیک عروس و داماد (نسخه لیزر و دستی)

میز کیک عروس و داماد: کد 01223 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگا لیزر cut و Cnc ارتفاع = 18cm طول = 30cm عرض = 15cm قطر دایره...

طرح میز عسلی برای گل (نسخه لیزر)

طرح میز عسلی برای گل: کد 01012 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 96cm قطر صفحه = 55cm ضخامت = 3 میل دوبل (6mm)

طرح میز عسلی گل (نسخه لیزر)

طرح میز عسلی گل: کد 00992 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 80cm قطر دایره = 60cm ضخامت = 3 میل دوبل (6mm)

میز سلطنتی سیمرغ (نسخه لیزر)

میز سلطنتی سیمرغ: کد 00988 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 90 سانتی متر طول = 52 سانتی متر عرض = 40 سانتی متر ضخامت = 3...

طرح میز عسلی جا روزنامه دار (نسخه لیزر)

طرح میز عسلی جا روزنامه دار: کد 00960 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و CNC در 2 سایز مختلف ( ارتفاع 57 و 28 عرض 31...

طرح میز برای گلدان (نسخه لیزر)

طرح میز برای گلدان: کد 00959 فرمت  DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 55 قطر دایره 40 ضخامت 3 میل دوبل (6 میل))

طرح میز تلفن وکتوریایی (نسخه لیزر)

طرح میز تلفن وکتوریایی: کد 00957 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 58 طول و عرض صفحه 58 در 39 ضخامت 3 میل...

طرح میز وکتوریایی (نسخه لیزر)

طرح میز وکتوریایی: کد 00950 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 80cm طول = 55cm عرض = 39cm ضخامت = 3mm  

طرح شطرنج همراه میز (نسخه لیزر)

طرح شطرنج همراه میز: کد 00701 فرمت DXF - CDR برای با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 32 عرض 27 ارتفاع 8/60 ضخامت 3 میل )

قفسه و میز دم دستی(نسخه لیزر و دستی)

قفسه و میز دم دستی: کد 00339 فرمت DXF - CDR - JPG برای برش با اره مویی دستی-برقی و دستگاه لیزر cut و cnc(ارتفاع 43 در 40 ضخامت 6 میل...