طاقچه دیواری شانگهای (نسخه لیزر و دستی)

طاقچه دیواری شانگهای: کد 01299 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیرز cut و cnc ارتفاع = 42cm طول = 42cm عرض = 12cm ضخامت = 3mm

طاقچه دیواری کبوتر (نسخه لیزر)

طاقچه دیواری کبوتر: کد 01294 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 39cm طول = 18cm عرض = 13cm ضخامت = 3mm

طاقچه و قاب اینه و عکس (نسخه لیزر)

طاقچه و قاب اینه و عکس: کد 01274 فرمت DXF- CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 53cm طول = 37cm عرض = 12cm ضخامت = 3 میل دول (6میل)

طرح طاقچه دیواری (نسخه لیزر)

طرح طاقچه دیواری: کد 01271 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 114cm عرض = 17cm ارتفاع = 73/5cm ضخامت = 6mm

طاقچه دیواری (نسخه لیزر)

طاقچه دیواری: کد 01270 فرمت DXF -CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = 6mm - 15mm

طاقچه فرشته (نسخه لیزر و دستی)

طاقچه فرشته: کد 01263 فرمت DXF - CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 74cm طول = 38cm عرض = 31cm ضخامت = 6mm

استند طرح سگ بوکسور (نسخه لیزر)

استند طرح سگ بوکسور: کد 01248 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 55cm طول = 55cm عرض = 17cm ضخامت = 3 میل دوبل - 6mm

پایه گلدان ( نسخه لیزر و دستی)

پایه گلدان: کد 01236 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 40cm طول و عرض = 20cm ضخامت = دوبل 6mm -3mm

پایه مانیتور (نسخه لیزر)

پایه مانیتور: (در 2 سایز مختلف) کد 01234 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 49cm عرض = 23/5cm ارتفاع = 15cm - 10cm ضخامت = 3mm دوبل...

طاقچه دیواری 3 سایز (نسخه لیزر و دستی)

طاقچه دیواری 3 سایز: کد 01219 فرمت dxf - cdr - pdf برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT و CNC طول = 25CM-30CM-40CM ضخامت = 3MM