طرح سرویس 9 تیکه (نسخه لیزر)

طرح سرویس 9 تیکه: کد 01019 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = 3mm مجموعه به شرح زیر می باشد سطل زباله - جادستمال کاغذی - گلدان...

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال (نسخه لیزر و دستی)

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال: کد 00838 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 26 عرض 8.5 ارتفاع 18...

سرویس کامل فروزن (نسخه لیزر)

سرویس کامل فروزن: کد 00815 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت همه تیکه ها 3 میل)

سرویس سینی 6 تیکه (نسخه لیزر)

سرویس سینی 6 تیکه: کد 00752 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc در 2 طرح مختلف ( طول 15 الی 42 عرض 9 الی 25...

سرویس 12 تیکه سنتی (نسخه لیزر)

سرویس 12 تیکه سنتی: کد 00599 فرمت DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( سرویس شامل -آباژور-لوستر-سینی-زیر استکانی-جاشکلاتی-جاقندی-سطل زباله-جای دستمال کاغذی-جای قاشق و چنگالی و.. سنتی می باشد...

سرویس 7 تیکه گل و پروانه (نسخه لیزر)

سرویس 7 تیکه گل و پروانه: کد 00411 فرمت DXF و CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc