رخت آویز و جا کلیدی (رایگان)

رخت آویز و جا کلیدی دانــــلــــود طــــرح

رخت آویز 3 (نسخه لیزر و دستی)

رخت آویز 3 : کد 00702 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 18cm طول = 24cm ضخامت = 3mm و 6mm

چوب لباسی در 42 طرح مختلف (نسخه لیزر)

چوب لباسی در 42 طرح مختلف: کد 00594 فرمت DXf - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (مناسب برای برش با ام دی اف و پلکسی)

رخت آویز دوبل (نسخه لیزر و دستی)

رخت آویز دوبل : کد 00575 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (ارتفاع 22 عرض 17 ضخامت 3 میل و 6...

رخت آویز تکی (نسخه لیزر و دستی)

رخت آویز تکی: کد 00534 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc(ارتفاع 22 طول 16 ضخامت 3 میل) ارتفاع = 22cm طول = 16cm ضخامت = 3mm