جا چای کیسه ای و شکلات (نسخه لیزر و دستی)

جا چای کیسه ای و شکلات: کد 01209 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = 3mm

جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی (نسخه لیزر و دستی)

جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی: کد 01061 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 20cm طول = 20cm عرض = 16cm ضخامت...

طرح جای تیبک آسیاب بادی (نسخه لیزر و دستی)

طرح جای تیبک آسیاب بادی: کد 00845 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 17 طول و عرض 9 ضخامت...

طرج جای چای کیسه ای دوبل (نسخه لیزر)

طرج جای چای کیسه ای دوبل: کد 00800 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 18 عرض 9 ارتفاع 16.5 ضخامت 3 میل)

طرح جای تیبک چای (نسخه لیزر و دستی)

طرح جای تیبک چای: کد 00511 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 23 طول 40 عرض 8/5 ضخامت 3...

جای چای کیسه ای (نسخه لیزر و دستی)

جای چای کیسه ای: کد 00372 فرمت DXF - CDR - PLT - PDF برای برش با اره مویی دستی-برقی و دستگاه لیزر cut و cnc

جا چای کیسه ای (نسخه لیزر و دستی)

جا چای کیسه ای: کد 00219 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با اره مویی دستی - برقی و دستگاه لیزر cut و cnc (برای برش با اره مویی...