جامدادی و وسایل اداری (نسخه لیزر)

جامدادی و وسایل اداری: SEND PAYMENT =2.00$ paypal کد 01316 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 40cm عرض = 10cm ارتفاع = 15/5cm ضخامت = 3mm

جای اوراق کشو دار (نسخه لیزر )

جای اوراق کشو دار: کد 01259 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 25cm طول = 25cm عرض = 20cm ضخامت = 3mm

جا کلیدی و جا مجله ای (نسخه لیز)

جا کلیدی و جا مجله ای: کد 01164 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 35cm طول = 25cm عرض = 5/5cm ضخامت = 3mm

استند رومیزی اداری (نسخه لیزر)

استند رومیزی اداری: کد 01146 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول = 33cm عرض = 30cm ارتفاع = 33cm ضخامت = 3mm

ست اداری رومیزی (نسخه لیزر)

ست اداری رومیزی: کد 01129 فرمت DXF -CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 40cm عرض = 19cm ضخامت = 3mm

نگه دارنده کتاب (رایگان)

نگه دارنده کتاب **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طــرح

طرح تقویم رومیزی در 4 طرح (نسخه لیزر)

طرح تقویم رومیزی در 4 طرح: کد 00949 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (طول 27 ارتفاع 14 ضخامت 3 میل)

طرح جا مدادی و کاغذی و اوراق (نسخه لیزر)

طرح جا مدادی و کاغذی و اوراق: کد 00903 فرمت DXF - CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 30 عرض 20 ارتفاع 15 ضخامت 3 میل)

طرح زونکن چوبی (نسخه لیزر)

طرح زونکن چوبی: کد 00882 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 30 عرض 11 طول 27 ضخامت 3 میل)

طرح جای بروشور و لیبل (نسخه لیزر و دستی)

طرح جای بروشور و لیبل: کد 00861 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 29 طول 9.5 عرض 5 ضخامت...