طرح جا قندی سنتی (نسخه لیزر و دستی)

طرح جا قندی سنتی: کد 00563 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc( طول و عرض 12 ارتفاع با پایه 8 ضخامت...