جا کلیدی و جا مجله ای (نسخه لیز)

جا کلیدی و جا مجله ای: کد 01164 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 35cm طول = 25cm عرض = 5/5cm ضخامت = 3mm

جاکلیدی طرح جیپ (نسخه لیزر و دستی)

جاکلیدی طرح جیپ: کد 01126 فرمت =DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

جاکلیدی عید (نسخه لیزر)

جاکلیدی عید: کد 01089 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

جاکلیدی (رایگان)

جاکلیدی **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانــلـــود طـــرح

طرح جاکلیدی و جاسوئیچی دیواری (نسخه لیزر و دستی)

طرح جاکلیدی و جاسوئیچی دیواری: کد 00818 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

طرح ساعت و جاکلیدی دیواری (نسخه لیزر و دستی)

طرح ساعت و جاکلیدی دیواری: کد : 00754 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ** قلاب و ساعت برای این طرح رو...

جاکلیدی طرح خرس و زنبور عسل (نسخه لیزر و دستی)

جاکلیدی طرح خرس و زنبور عسل: کد 00733 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت 3 میل)

طرح طاقچه و جا کلیدی (نسخه لیزر و دستی)

طرح طاقچه و جا کلیدی: کد 00707 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 24/5 عرض 8 ارتفاع 20  ضخامت...

طرح طاقچه و جا کلیدی (نسخه لیزر و دستی)

طرح طاقچه و جا کلیدی: کد 00688 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 26 عرض 11 ارتفاع 13 ضخامت 3 میل )

جا کلیدی طرح و ان یکاد (نسخه لیزر)

جا کلیدی طرح و ان یکاد: کد 00550 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc(ارتفاع 44 عرض 4 طول 18 ضخامت 3 میل)