ساعت دیواری موتور هارلی دیوید سون (نسخه لیزر)

ساعت دیواری موتور هارلی دیوید سون: کد 01347 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

استند سه بعدی گل و گنجشک (نسخه لیزر و دستی)

استند سه بعدی گل و گنجشک: کد 01346 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 17cm طول = 14cm عرض = 6/5cm ضخامت =...

کلیسای نتردام (نسخه لیزر و دستی)

کلیسای نتردام: کد 01345 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 30cm طول = 19cm عرض = 30cm ضخامت = 3mm

هواپیمای مسافربری بوئینگ (نسخه لیزر و دستی)

هواپیمای مسافربری بوئینگ: کد 01344 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 45cm عرض = 33cm ارتفاع = 15cm ضخامت  = 3mm

کلیسای سنپترزبورگ (نسخه لیزر)

کلیسای سنپترزبورگ: کد 01343 فرمت dxf - cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ( نسخه دستی و راهنمای منتاژ به زودی) ارتفاع = 35CM طول = 32CM عرض = 25CM ضخامت =...

کلبه بار (نسخه لیزر)

کلبه بار: کد 01342 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = 20cm عرض = 15cm ارتفاع = 13/5 ضخامت = 3mm

طرح شتر مرغ (نسخه لیزر)

طرح شتر مرغ: کد:01341 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 30cm طول = 24cm عرض = 10cm ضخامت 3mm

ساعت دیواری رمانتیک (نسخه لیزر)

ساعت دیواری رمانتیک: کد 01340 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

4 طرح طاقچه دیواری (نسخه لیزر)

4 طرح طاقچه دیواری: کد 01339 فرمت DXF - CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع  =73cm طول = 49cm عرض = 11cm ضخامت = 3mm

طرح سماور و قوری (نسخه لیزر)

طرح سماور و قوری: کد 01338 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 60cm ضخامت  = 3mm