ساعت دیواری رمانتیک (نسخه لیزر)

ساعت دیواری رمانتیک: کد 01340 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

ساعت دیواری طرح سگ (نسخه لیزر)

ساعت دیواری طرح سگ: کد 01330 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت دیواری فرشته و ماه (نسخه لیزر)

ساعت دیواری فرشته و ماه: کد 01325 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت دیواری خرس پاندا (نسخه لیزر)

ساعت دیواری خرس پاندا: کد 01318 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت دیواری آرایشگاه (نسخه لیزر و دستی)

ساعت دیواری آرایشگاه: کد 01297 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت دیواری سنتی (نسخه لیزر)

ساعت دیواری سنتی: کد 01275 فرمت DXF - CDR برای برش با ست و دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت دیواری دارکوب (نسخه لیزر)

ساعت دیواری دارکوب: کد 01273 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc  

ساعت رومیزی زنگ دار (نسخه لیزر و دستی)

ساعت رومیزی زنگ دار: کد 01251 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = 18cm طول = 11/5cm عرض = 6/5cm ضخامت = 3mm

ساعت پری دریایی (نسخه لیزر و دستی)

ساعت پری دریایی: کد 01215 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc  

ساعت دیواری گلبرگ (نسخه لیزر و دستی)

ساعت دیواری گلبرگ: کد 01199 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc