طرح جالوازم آرایشی (نسخه لیزر و دستی)

طرح جالوازم آرایشی: کد 00821 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 22 عرض 15.5 ارتفاع 12 ضخامت 3 میل)

طرح جا لوازم آرایشی (نسخه لیزر)

طرح جا لوازم آرایشی: کد 00820 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 25.5 عرض 15.5 ارتفاع 20 ضخامت 3 میل )

جادستمال کاغذی و لوازم آرایش2 (نسخه لیزر)

جادستمال کاغذی و لوازم آرایش2: کد 00657 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ضخامت 3 میل ) *** مناسب برای میز آرایشی خانوم ها و...

جادستمال کاغذی و آرایشی (نسخه لیزر و دستی)

جادستمال کاغذی و آرایشی: کد 00646 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت 3 میل)

طرح اینه آرایشی همراه (نسخه لیزر و دستی)

طرح اینه آرایشی همراه : کد 00569 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc( طول 9 عرض 7 ارتفاع 2 ضخامت 3...

جعبه لوازم آرایشی (نسخه لیزر و دستی)

جعبه لوازم آرایشی: کد 00493 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc (عرض 14 طول 20 ارتفاع با پایه و درب 15...