کالسکه و اسب (نسخه لیزر)

کالسکه و اسب: کد 01200 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (راهنمای منتاژ تصویری) ضخامت = 3mm

سورتمه اسب (نسخه لیزر و دستی)

سورتمه اسب: کد 01092 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 25cm عرض = 8cm ارتفاع =10cm ضخامت = 3mm

طرح اسب و کالسکه (نسخه لیزر)

طرح اسب و کالسکه: کد 01006 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 19cm طول = 17cm عرض = 10cm ضخامت = 3mm

طرح کالسکه چوبی (نسخه لیزر و دستی)

طرح کالسکه چوبی: کد 00911 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 20 عرض 8/5 ارتفاع 19 ضخامت 3 میل)

طرح کالسکه در 2 سایز ( نسخه لیزر و دستی)

طرح کالسکه در 2 سایز: کد 00909 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc در 2 سایز ( سایز بزرگ = طول...

طرح کالسکه وکتوری (نسخه لیزر)

طرح کالسکه وکتوری: کد 00898 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 30 عرض 11 ارتفاع 25 ضخامت 3 میل)

طرح کالسکه نوزاد (نسخه لیزر و دستی)

طرح کالسکه نوزاد: کد: 00862 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 15 عرض 7.5 ارتفاع 16 ضخامت 3 میل...

کالسکه ویکتوریایی (نسخه لیزر)

کالسکه ویکتوریایی: کد 00860 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 13 طول 20 عرض 9 ضخامت 3 میل) *** بدون...

طرح کالسکه چوبی (نسخه لیزر و دستی)

طرح کالسکه چوبی: کد 00826 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 18.5 عرض 5.5 ارتفاع 12 ضخامت 3 میل...

طرح کالسکه و اسب (نسخه لیزر و. دستی)

طرح کالسکه و اسب: کد 00819 فرمت DXF - CDR - PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( طول کلی 36 عرض 11.5 ارتفاع 18 ضخامت...