کالسکه و اسب (نسخه لیزر و دستی)

کالسکه و اسب: کد 01207 فرمت pdf - DXF - CDR برای برش با  دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول کلی = 70cm عرض = 14cm ارتفاع = 30cm ضخامت = 3mm

کالسکه و اسب (نسخه لیزر)

کالسکه و اسب: کد 01200 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (راهنمای منتاژ تصویری) ضخامت = 3mm

دیوارکوب اسب بالدار (نسخه لیزر)

دیوارکوب اسب بالدار: کد 01124 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (در 2 سایز و ضخامت ) طول = 60cm و 24cm ضخامت = 3mm و 6mm

سورتمه اسب (نسخه لیزر و دستی)

سورتمه اسب: کد 01092 فرمت DXF - CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc طول = 25cm عرض = 8cm ارتفاع =10cm ضخامت = 3mm

طرح اسب و کالسکه (نسخه لیزر)

طرح اسب و کالسکه: کد 01006 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = 19cm طول = 17cm عرض = 10cm ضخامت = 3mm

کـاسه چوبی (رایگان)

کـاسه چوبی **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طـــرح

قلک فیلی (رایگان)

قلک فیلی **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانــلــــود طـــرح

درخت کریسمس (رایگان)

درخت کریسمس **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلــود طـــرح

زیر لیوانی (رایگان)

زیر لیوانی **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانـــلـــود طــرح

رخت آویز دیواری (رایگان)

رخت آویز دیواری **میتوانید نسخه لیزر این طرح را سفارش دهید** دانــلـــود طــرح