باکس دیواری طرح میکی موس (نسخه لیزر)

باکس دیواری طرح میکیموس: کد 00859 فرمت DXF - CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( قطر 13-17-20 ضخامت 3 میل)

طرح باکس دیواری مستطیل (نسخه لیزر)

طرح باکس دیواری مستطیل: کد 00854 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع 22-29-37 طول 15-20-26 ضخامت 3 میل ) ***در 2 طرح گل از...

باکس دیواری مربع در 3 سایز (نسخه لیزر)

باکس دیواری مربع در 3 سایز: کد 00852 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (سایز 15-20-26 ضخامت 3 میل) *** به زودی طرح مستطیل و میکیموس...

طرح باکس قطره (نسخه لیزر)

طرح باکس قطره: کد 00849 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut bو cnc (ضخامت 3 میل)

باکس دیواری طرح قلب و لاو (نسخه لیزر)

باکس دیواری طرح قلب و لاو: کد 00774 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (طول و ارتفاع بزرگترین 37 در 35 ضخامت 3 میل )

طرح باکس دیواری دایره (نسخه لیزر)

طرح باکس دیواری دایره: کد 00753 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( در 3 سایز مختلف ضخامت 3 میل)

باکس دیواری طرح گربه نر و ماده (نسخه لیزر و دستی)

باکس دیواری طرح گربه نر و ماده: کد 00739 فرمت dxf- cdr - pdf  برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ( در 2 سایز مختلف 35در21 و 49در...

باکس 3 تایی دیواری قلب و چهره (نسخه لیزر)

باکس دیواری قلب و چهره: کد 00736 فرمت DXF - CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (ضخامت 3 میل)