گلدان چوبی (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

گلدان چوبی:

کد 01349
فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc
ارتفاع = 40cm
قطر = 17cm
ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here