کلیسای نتردام (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

کلیسای نتردام:

کد 01345

فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = 30cm

طول = 19cm

عرض = 30cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here