کلبه بار:

کد 01342

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

طول = 20cm

عرض = 15cm

ارتفاع = 13/5

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here