هواپیما بمب افکن F22 (نسخه لیزر و دستی )
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

3-D Wooden Puzzle - Fighter Plane B2 Model -Affordable Gift

کد 0058

 فرمت ارائه شده DXF – CDR – JPG برای برش با اره مویی دستی – برقی و دستگاه لیزر – CNC -CUT می باشد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here