هفت تیر:

کد 01261

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

طول = 20cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here