ماشین فرمول 1 فراری (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

f

ماشین فرمول 1 فراری:

کد 00182

فرمت ارائه شده DXF- CDR – PDF برای برش با اره مویی دستی – برقی و دستگاه لیزر cut و cnc می باشد(ضخامت 3 میل)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here