ماشین جنگ ستاره ها (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

ماشین جنگ ستاره ها (2)

ماشین جنگ ستاره ها:

کد 00503

فرمت DXF – CDR – PDF – SVG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc(ضخامت 3 میل همراه منتاژ تصویری)

ماشین جنگ ستاره ها (1)
ماشین جنگ ستاره ها (3)
ماشین جنگ ستاره ها (4)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here