ماشین بت من (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

ماشین بت من:

کد 01233

فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc

طول = 10cm

عرض = 4cm

ارتفاع = 5/5cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here