طرح سبد گل و میوه (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

طرح سبد گل و میوه

طرح سبد گل و میوه:

کد 00769

فرمت DXF – CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc در 2 سایز مختلف ( ارتفاع با دسته 26 و 13 طول 27 و 13 عرض 12 و 6 ضخامت 3 میل و 6 میل)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here