طرح ساعت بچگانه خورشید (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

طرح ساعت بچگانه خورشید:

کد 01029

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = 26cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here