طرح جاانگشتری کلبه (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

طرح جاانگشتری کلبه:

کد 01034

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = 5cm

طول = 7cm

عرض = 6cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here