طرح تفنگ تامی (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

طرح تفنگ تامی

طرح تفنگ تامی:

کد 00719

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 60 ضخامت 3 میل )

تفنگ تامی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here