طرح اژدها دراکو ویلز (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%da%98%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%b2

طرح اژدها دراکو ویلز:

کد 00870

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( طول 75 ضخامت 3 میل )

راهنمای منتاژ تصویری

2

3

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here