طرح اسب و کالسکه (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

طرح اسب و کالسکه:

کد 01006

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = 19cm

طول = 17cm

عرض = 10cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here