خانه عروسکی (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

خانه عروسکی:

کد 01232

فرمت dxf – cdr برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT و CNC ( راهنمای منتاژ تصویری)

ارتفاع = 29cm

طول = 40cm

عرض = 24/5cm

ضخامت = 3mm

خرید پایه بالبینگ کلیک کنید

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here