خانه عروسکی (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

خانه عروسکی:

کد 01337

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

ارتفاع = 50cm

طول = 63cm

عرض = 36cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here