جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی:

کد 01061

فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = 20cm

طول = 20cm

عرض = 16cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here