جای بطری تزئینی (نسخه لیزر و دستی)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

www.olgouha.com

جای بطری تزئینی:

کد00290

فرمت DXF – CDR -PLT- PDF برای برش با اره مویی دستی – برقی و دستگاه لیزر cut و cnc(ضخامت 3  میل)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here