برج خیمه استانبول (نسخه لیزر)
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

برج خیمه استانبول:

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

کد 01305

ارتفاع = 50cm

طول و عرض = 57cm

ضخامت = 3mm

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here