بالبینگ رایگان سه بعدی (نسخه لیزر) رایگان
لطفا به ما امتیاز دهید و کد تخفیف دریافت کنید

بالبینگ رایگان سه بعدی:

دانلود طرح

کد R0050

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc

ارتفاع = 23cm

ضخامت = 5mm